Avantgarden 2

Regulamentul Oficial al Tombolei

“My Avantgarden2

Doar cu 99 lei poti castiga un apartament!

Campania promotionala sub forma de tombola, denumita in cele ce urmeaza “Tombola” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Tombola “My Avantgarden2

1.Organizatorul

Campania promotionala este organizata de catre S.C. KASPER IMMO INVEST SRL, societate comerciala cu sediul in municipiul Brasov, str.Lunga nr.3, CIF RO 23093645, cu punct de lucru deschis in Brasov, str. Albatrosului nr.4, bl.4, ap.5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov cu nr. J08/118/2008, reprezentata prin KASPER DANIELA CRISTINA in calitate de administrator, denumita in continuare Organizatorul.

Tombola “My Avantgarden2 are ca scop promovarea numelui Avantgarden2, a imaginii si produselor organizatorului, prin stimularea participarii persoanelor doritoare, in vederea câştigarii unui apartament prin tragere la sorți, fara a le fi impusa în contrapartidă nicio cheltuială directa sau indirectă privind achiziționarea de produse şi servicii ce sunt vândute de organizator.

Pot participa la tombola, toate persoanele care achizitioneaza un apartament pe durata desfasurarii targului, sau incheie un antecontract de vanzare cumparare in perioada targului 4.10-7.10. 2012, beneficiind astfel automat de dreptul de participare la tombola.

Persoanele care vor opta, pe perioada targului, pentru achizitia unui apartament edificat de Organizator in cadrul complexului Avatgarden2 in perioada imediat urmatoare, pot beneficia de o reducere aplicata la valoarea apartamentului in acel moment, daca achizitioneaza “Cuponul de reducere” pentru rezervarea dreptului de a opta pe o perioada nemilitata, pentru achizitia unui Apartament. Valoarea acestei reduceri este de 20 de ori mai mare decat valoarea “cuponului de reducere”, care nu este transmisibil sau tranzactionabil.

De asemenea, toate persoanele care achizitioneaza “cupoane de reducere”, in perioada 04.10.2012 – 11.12.2012, pentru rezervarea dreptului de a opta pe o perioada nemilitata, pentru achizitia unui apartament, pot participa la tombola fara a le fi impusa nicio cheltuială directa sau indirectă privind achiziționarea de produse şi servicii ce sunt vândute de organizator.

Participantii sunt obligati sa ia la cunostinta si sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos, denumit in continuare "Regulament Oficial", semnand pentru aceasta intr-un tabel special intocmit de organizator in acest scop.

Prin inscrierea la tombola “My Avantgarden2, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament,  pe care il accepta intrutotul.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare a fost incalcata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de un caz de forta majora, Organizatorul poate reprograma campania.

Prezentul Regulament este întocmit conform legislației in vigoare, aplicabile în România, fiind disponibil oricărui participant la Tombola “My Avantgarden2 în mod gratuit in toate punctele de lucru , punctele de vânzare ale Organizatorului din România, indiferent de locul situării acestora.

Totodata, “Regulamentul oficial” autentificat de un notar public înainte de începerea operațiunii, impreuna cu orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare tombola, va fi făcut public, pe site-ul www.avantgarden2.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a completa prezentul Regulament, modificarile sau completarile facute urmând să intre în vigoare numai dupa prezentarea acestora pe site-ul organizatorului.

Pentru orice probleme legate de tombola “My Avantgarden2 , participantii pot suna la numarul de telefon 0735.444.058 sau pot trimite solicitarile lor pe adresa de mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2.Locul si durata desfasurarii Tombolei:

Tombola “My Avantgarden2” va fi organizata intr-un Spatiu public, care va fi comunicat pe site-ul oficial: www.avantgarden2.ro, cu minim 3 saptamani inaintea extragerii, in prezenta organizatorului, a unui notar, a unui avocat, a presei si a televiziunii locale.

Tombola se va desfasura in perioada 4.10.12 – 12.12.12, cu posibilitate de prelungire pana la 15.01.2013. Durata de desfasurare a Tombolei se poate prelungi pana la 15.01.2013, numai in cazul in care cele 2.200 taloane nu au fost vandute integral. Termenul de 15.01.13 ramane ferm.

3.Premiul

Organizatorul va acorda in cadrul Tombolei “My Avantgarden2 prin tragere la sorti, o locuinta Studio, situate in Avantgarden2, Brasov, str. Graurului nr.17, bl. C7, ap.42, cu finalizare in aprilie 2013, in valoare unitara de 217.800 lei TVA inclus.

Valoarea bruta a Premiului este compusă din valoarea comercială a apartamentului 252.648 lei, la care se adaugă conform prevederilor legale in vigoare, valoarea impozitului pe veniturile din premii realizate de castigator, ce se va retine la sursa de catre Organizator.

Organizatorul va plati impozitul pentru veniturile din premii datorat la bugetul de stat de catre castigator, avand obligatia de a calcula acest impozit prin adaugarea cotei de 16% la Venitul net, valoarea comercială a apartamentului, in conformitate cu art.75, alin.1 si art.77 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit.

De asemenea, organizatorului ii revine obligatia de a retine si plati impozitul astfel calculat la bugetul de stat, in numele castigatorului si de a depune declaratiile de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

Organizatorul se obliga sa suporte si cheltuielile notariale care vor interveni la incheierea contractului de vanzare cumparare.

Caracteristicile apartamentului: suprafaţă utilă de 40,66 mp, terasă de 5,22 mp, compus din cameră de zi+bucătărie, dormitor, debara, baie, hol si pivniţă (boxă) la demisolul blocului si loc de parcare. Cota aferenta din părţile indivize comune din construcţie şi teren vor fi indicate odată cu autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

Fotografiile premiului cel mare din materialele de promovare a campaniei, sunt cu titlu de prezentare. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului acordat.

4. Conditii de participare:

Poate participa la Tombola “My Avantgarden2 orice persoana fizica cu capacitate deplină de exercițiu, rezidenta sau nu in Romania, indiferent de nationalitate, cu varsta de peste 18 ani, impliniti cel tarziu la data completarii talonului de participare la tombola, care respectă termenii şi condițiile prezentului regulament, denumit in prezentul regulament “Participant”. Capacitatea deplină de exercițiu trebuie dobândită cel mai târziu în ziua desfasurarii tombolei.

Persoanele sub 18 ani impliniti la data completarii talonului, pot participa doar reprezentate sau asistate de ocrotitorul legal (parinte/tutore) al acestora.

Nu pot participa la campanie asociații, administratorii, reprezentanții legali si angajații societatii S.C. Kasper Immo Invest S.R.L., precum si rudele de gradul I ale persoanelor mentionate.

Pentru a participa la tragerea la sorți a premiului oferit în cadrul Tombolei, participanții la campanie trebuie să indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. să depună cuponul de reducere completat cu datele personale corecte în urna special amenajată (doar persoanele care au achizitionat “Cuponul de reducere” pentru rezervarea dreptului de a opta pe o perioada nemilitata, pentru achizitia unui Apartament)

sau:

2. să depună talonul de inscriere la tombola completat cu datele personale corecte în urna special amenajată (persoanele care achizitioneaza un apartament pe durata desfasurarii targului, sau incheie un antecontract de vanzare cumparare in perioada targului 04.10-07.10. 2012);

3. să respecte prevederile prezentului regulament precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Tombolei.

“Cupoanele de reducere” la tombola “My Avantgarden2 având înscrisă denumirea comercială a tombolei, vor fi tipărite de către Organizator si se vor putea achizitiona astel:

  • de la Targul Imobiliar Brasov Business Park care se va desfasura in perioada:

4 – 7 octombrie 2012 in Brasov.

  • de la punctul de lucru al societății (str. Albatrosului nr.4, bl.4, ap.5, Brasov)
  • de pe site-ul official: www.avantgarden2.ro.

Pentru a fi valide cupoanele, trebuie sa fie completate integral, de catre participanti, cu următoarele date: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domicilul / reşedinta, seria si numarul actului de identitate, numarul de telefon, adresa de e-mail.

Participanții care achizitioneaza taloane de participare vor fi menționați într-un borderou, in care se vor inscrie toate datele de identificare inscrise si pe taloanele de participare.

Organizatorul se obligă să facă publice pe site-ul oficial www.avantgarden2.ro numele câştigătorilor şi premiile acordate, în termen de 3 (trei) zile de la data validarii premiului de către comisie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei Tombole.


5. Mecanismul de inscriere la tombola “My Avantgarden2

Inscrierea la tombola pentru premiul cel mare se poate efectua doar pe durata campaniei, dupa confirmarea citirii si acceptarii regulamentului prin semnatura intr-un tabel special intocmit de organizator in acest scop.

Pentru a participa la tombolă, participanti vor trebui sa introduca taloanele completate în urna special amenajată de către Organizator.

Urna amenajata, având inscripționată denumirea comercială a Tombolei si sigilată prealabil de către Organizator, va fi desigilată pentru tragerea la sorți de către comisia de extragere a câştigătorilor, in data de 12.12.12 Ora si Locul vor fi communicate cu 3 saptamani inainte pe situl oficiel www.avantgarden2.ro

După finalizarea extragerii urna va fi resigilată pana la expirarea perioadei de contestatie de către aceeaşi comisie, care va mentiona toate operatiunile intreprinse într-un proces verbal ce va fi întocmit impreuna cu reprezentantul Organizatorului.

Cum poti sa participi la Tombola “My Avantgarden2” ?

1. Te inregistrezi pe Site-ul oficial al firmei www.avantgarden2.ro, sau la Sediul Firmei S.C. Kasper Immo Invest S.R.L. (Avantgarden 2), Str. Albatrosului Nr. 4, App 5 in blocul Panoramic 4.

Blocul este situat la Intersectia Spicului colt cu Molnar Janos

2. Ulterior primesti pe Mail sau personal, in cazul in care te vei inregistra personal, conditiile de participare si o serie de inregistrare autentica de participare la Tombola.

Daca te inregistrezi pe Site, vei primi in scurt timp un Mail unde ti se va confirma inregistrarea.

3. Extragerea va avea loc pe 12.12.12 cu posibilitate de prelungire pana la data de 15.01.2013.

Locul extragerii va fi publicat pe Site-ul: www.avantgarden2.ro

6.Modalitati de atribuire al Premiului cel mare: Apartamentul

In data de 12.12.12 se va efectua o tragere la sorti intr-un loc in public, care va fi comunicat pe site-ul official: www.avantgarden2.ro, cu minim 3 saptamani inaintea extragerii în cadrul unui eveniment festiv ce va fi organizat de către Organizatorul tombolei si la care pot asista toți Participanții inscrisi la tombolă.

Extragerea talonului câştigător va avea loc în prezența unei comisii formată din 5 (cinci) persoane, din care un reprezentant al Organizatorului, doi cetateni neutri neparticipanti la tombolă, un avocat si un notar public care va supraveghea întreaga procedură şi va asigura respectarea prezentului Regulament.

Talonul câştigător se va extrage manual de către o persoană desemnată de catre comisie si va fi verificata de către comisie pentru a se constata validitatea (dacă au fost completate toate datele obligatorii, etc.). Taloanele care nu au toate datele obligatorii de inregistrare completate vor fi anulate, urmând a fi extrase alte taloane.

La prima extragere se vor trage 5 Taloane castigatoare de la 1 la 5. In cazul in care din motive care nu tin de organizator, castigatorul nu se va prezenta in vederea preluarii premiului, sau datele personale nu sunt complete si persoana nu poate fi contactata, vor fi desemnate ca si castigatoare urmatoarele numere trase in ordine de la 1-5 pana cand se vor indeplini conditiile eligibile de extragere.

Dupa desemnarea si identificarea castigatorului, persoana desemnata castigatoare va fi informata privind modalitatile de transferare a dreptului de proprietate pentru apartamentul-Studio care face obiectul premiului.

Comisia de extragere a câştigătorului va întocmi un proces verbal care va fi semnat de toți membrii comisiei. Notarul public care va participa la extragerea câştigătorului va întocmi o încheiere de certificare in acest sens.

7.Litigii si Fraude

Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minime, pe care participantii la campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerate eligibili. Participantii la acest eveniment se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament prin completarea si depunerea talonului la tombola personal, sau prin completarea formularului de inregistrare si achizitionarea talonului online.

Prin completarea talonului, participantii declara ca au luat la cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta.

Organizatorul Tombolei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de desemnarea castigatorului Tombolei “My Avantgarden2 se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: strada Albatrosului nr.4, bl.4, ap.5, jud. Brasov sau mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra talonului de participare valid declarat castigator al premiului cel mare.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului Tombolei “My Avantgarden2”

8.Confidentialitatea datelor personale

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul are obligatia sa faca publice numele castigatorului si castigurile acordate in cadrul acestei Tombole, fapt pentru care va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului oricarei persoane neautorizate.

Organizatorul se obliga ca datele personale ale participantilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si isi rezerva dreptul de a prelucra si utiliza informatiile colectate in scopul informarii ulterioare a participantilor asupra actiunilor de marketing si ofertelor lansate de companie.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise si castigatorul premiului Tombolei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar pentru indeplinirea obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

Numele si prenumele castigatorului premiului Tombolei “My Avantgarden2” vor fi publicate pe site-ul www.avantgarden2.ro cel tarziu dupa 3 (trei) zile de la validarea castigatorului.

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

9. ANUNTAREA CASTIGATORULUI

Numele castigatorului premiului Tombolei “My Avantgarden2” va fi publicat pe website-ul oficial al companiei www.avantgarden2.ro , dupa validare.

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Oragnizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In intelesul prezentului Regulament poate constitui caz de forta majora orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul regulament s-a intocmit de catre Organizator in 4 (patru) exemplare din care 3 (trei) s-au eliberat partii si s-a autentificat azi, data de 04.10.2012 la sediul Biroului Notarial Public Autentic din Braşov, b-dul Iuliu Maniu nr. 61, bl. 1K, sc. E, ap. 2.

ORGANIZATOR

S.C. KASPER IMMO INVEST S.R.L.,

prin administrator

Kasper Daniela Cristina


Citeste si actul aditional din 4 ianuarie 2013

Eşti interesat? Te contactam noi!

Recomanda unui prieten

 [-][+]

Te afli aici: Regulament Tombola